جدول رده بندی لیگ جهانی والیبال گروه B

Untitled-1(Frame 1)

جدول رده بندی لیگ جهانی والیبال در گروه B که تیم های ایران، ایتالیا، روسیه، صربستان، آلمان و کوبا در آن حضور دارند.

 

 

 

 

لیگ جهانی والیبال گروه B
تیم امتیاز مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
بازی برد باخت ۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
برده باخته معدل برده باخته معدل
۱ ایتالیا ۱۹ ۱۰ ۷ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۲ ۲۵ ۱۶ ۱٫۵۶۲ ۹۵۳ ۸۹۶ ۱٫۰۶۴
۲ روسیه ۱۹ ۱۰ ۷ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۲ ۲۵ ۱۶ ۱٫۵۶۲ ۹۳۹ ۸۸۹ ۱٫۰۵۶
۳ آلمان ۱۷ ۱۰ ۵ ۵ ۲ ۲ ۱ ۳ ۲ ۲۱ ۱۹ ۱٫۱۰۵ ۸۶۵ ۸۷۸ ۰٫۹۸۵
۴ صربستان ۱۶ ۱۰ ۵ ۵ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۲۲ ۲۲ ۱٫۰۰۰ ۹۵۸ ۹۹۲ ۰٫۹۶۶
۵ ایران ۱۵ ۱۰ ۵ ۵ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲۰ ۲۱ ۰٫۹۵۲ ۹۲۹ ۸۹۸ ۱٫۰۳۵
۶ کوبا ۴ ۱۰ ۱ ۹ ۱ ۱ ۴ ۴ ۹ ۲۸ ۰٫۳۲۱ ۷۹۴ ۸۸۵ ۰٫۸۹۷

 

لیگ جهانی والیبال گروه B
1st 2nd 3rd 4th 5th
روسیه
ایران
۳
۰
۲۵
۲۱
۲۵
۲۲
۲۵
۱۷
۰۳/۱۷
۱۸:۳۰
ایتالیا
آلمان
۳
۰
۲۵
۱۵
۲۵
۲۳
۲۵
۲۱
۰۳/۱۷
۲۳:۰۰
کوبا
صربستان
۱
۳
۱۷
۲۵
۲۱
۲۵
۲۵
۲۱
۲۰
۲۵
۰۳/۱۸
۰۴:۱۰
روسیه
ایران
۳
۱
۲۵
۲۳
۲۵
۲۲
۱۷
۲۵
۲۵
۱۸
۰۳/۱۸
۱۸:۳۰
کوبا
صربستان
۱
۳
۲۴
۲۶
۲۲
۲۵
۲۵
۱۸
۲۱
۲۵
۰۳/۱۹
۰۴:۱۰
ایتالیا
آلمان
۳
۲
۲۲
۲۵
۱۹
۲۵
۲۵
۱۷
۲۶
۲۴
۱۵
۶
۰۳/۱۹
۲۰:۳۰
روسیه
صربستان
۳
۰
۲۹
۲۷
۲۵
۱۴
۲۵
۲۰
۰۳/۲۴
۱۸:۳۰
ایتالیا
کوبا
۳
۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۷
۲۵
۲۳
۰۳/۲۴
۲۲:۳۰
روسیه
صربستان
۳
۲
۲۵
۲۳
۲۴
۲۶
۲۲
۲۵
۲۵
۱۸
۱۵
۸
۰۳/۲۵
۱۸:۳۰
ایتالیا
کوبا
۳
۰
۲۵
۲۳
۲۵
۱۸
۲۵
۱۹
۰۳/۲۶
۲۲:۳۰
ایران
صربستان
۲
۳
۲۴
۲۶
۲۳
۲۵
۲۵
۱۷
۲۵
۱۴
۱۶
۱۸
۰۳/۳۱
۱۷:۰۰
روسیه
ایتالیا
۳
۲
۲۵
۲۳
۲۵
۲۳
۲۶
۲۸
۲۳
۲۵
۱۵
۱۲
۰۴/۰۱
۱۶:۳۰
آلمان
کوبا
۳
۰
۲۵
۱۸
۲۵
۱۹
۲۵
۱۶
۰۴/۰۱
۲۱:۳۰
ایران
صربستان
۳
۲
۲۵
۲۰
۲۴
۲۶
۲۳
۲۵
۲۵
۲۲
۱۵
۱۲
۰۴/۰۲
۱۷:۰۰
آلمان
کوبا
۳
۱
۲۵
۲۳
۲۵
۲۲
۲۴
۲۶
۲۵
۲۳
۰۴/۰۲
۱۹:۳۰
ایتالیا
ایران
۱
۳
۲۳
۲۵
۲۲
۲۵
۲۵
۲۲
۳۰
۳۲
۰۴/۰۷
۲۳:۰۰
کوبا
روسیه
۰
۳
۲۰
۲۵
۲۳
۲۵
۲۳
۲۵
۰۴/۰۸
۰۴:۱۰
صربستان
آلمان
۱
۳
۲۰
۲۵
۲۱
۲۵
۲۵
۲۱
۲۱
۲۵
۰۴/۰۸
۲۲:۳۰
کوبا
روسیه
۳
۱
۲۵
۲۳
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۵
۲۲
۰۴/۰۹
۰۵:۱۰
ایتالیا
ایران
۳
۲
۲۵
۲۲
۲۵
۲۰
۲۰
۲۵
۱۸
۲۵
۱۵
۱۳
۰۴/۰۹
۲۱:۳۰
صربستان
آلمان
۳
۲
۲۳
۲۵
۲۵
۱۹
۲۵
۲۲
۲۱
۲۵
۱۵
۱۲
۰۴/۰۹
۲۲:۳۰
آلمان
روسیه
۲
۳
۲۵
۲۱
۲۵
۱۸
۲۲
۲۵
۱۶
۲۵
۷
۱۵
۰۴/۱۴
۲۲:۳۰
کوبا
ایران
۲
۳
۲۶
۲۴
۲۵
۱۹
۱۹
۲۵
۲۲
۲۵
۱۴
۱۶
۰۴/۱۵
۰۵:۱۰
آلمان
روسیه
۳
۲
۲۵ ۲۱ ۲۵ ۲۱ ۱۸ ۲۵ ۲۳
۲۵
۱۸
۱۶
۰۴/۱۵
۲۲:۳۰
صربستان
ایتالیا
۲
۳
 ۲۵
۲۰
۲۲
۲۵
۲۵
۲۱
۲۲
۲۵
۱۷
۱۹
۰۴/۱۵
۲۲:۳۰
کوبا
ایران
۱
۳
۲۵
۲۲
۲۰
۲۵
۱۸
۲۵
۲۲
۲۵
۰۴/۱۶
۰۵:۱۰
صربستان
ایتالیا
۳
۱
۲۸
۲۶
۱۷
۲۵
۲۵
۲۳
۲۵
۱۹
۰۴/۱۶
۲۲:۳۰
ایران
آلمان
۳
۰
۲۵
۱۹
۲۵
۱۸
۲۵
۲۰
۰۴/۲۱
۲۱:۰۰
ایران
آلمان
۰
۳
۲۱
۲۵
۲۳
۲۵
۲۲
۲۵
۰۴/۲۲
۲۱:۰۰
0
0
  

نوشته شده توسط اردبیل نیوز در پنجشنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۰۵ ب.ظ

دیدگاه